Rubik’s patent update: Rubik’s wint zijn grootste rechtszaak tot nu toe!

In het nieuws

De Rubik’s Cube won in 2014 het recht op EU-merkbescherming van de Europese Unie, ten nadele van Simba, een Duitse speelgoedfabrikant die in 2006 een EU-handelsmerk had aangevraagd voor een ongekleurde versie van de kubus. (naar een artikel in Bloomberg)

Het Europees Gerechtshof heeft de actie van Simba Toys in zijn geheel verworpen, waardoor het merk Rubik’s de grootste juridische overwinning ooit behaalde.

David Kremer, CEO van Rubik’s Brand Ltd, verklaart: ‘Het merk Rubik’s kan nu wettelijk aanspraak maken op bescherming voor elke Kubus met rechte zijden en een rechthoekige 3x3x3 rasterstructuur met gelijke tussenruimtes, ongeacht de oppervlaktedecoratie binnen de speelgoed- en spelcategorie”.

Hieronder staat het volledige officiële persbericht van Rubik’s:

Rubik’s Cube: Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bevestigt merkbescherming

  • In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedfabrikant, het EUIPO verzocht om een nietigverklaring van het handelsmerk dat de kleurloze versie van de Rubik’s Cube beschermt, voornamelijk op grond van het feit dat het om een technische oplossing gaat. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Europees Hof beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.
  • In 2006 heeft Simba Toys, een Duitse speelgoedfabrikant, het EUIPO verzocht om een nietigverklaring van het handelsmerk dat de kleurloze versie van de Rubik’s Cube beschermt, voornamelijk op grond van het feit dat het om een technische oplossing gaat. Aangezien het EUIPO deze vordering heeft afgewezen, heeft Simba Toys bij het Europees Hof beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld.
  • Bij arrest heeft het Europees Hof het beroep van Simba Toys verworpen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de grafische voorstelling van de vorm van de Rubik’s Cube geen technische oplossing bevatte die in de weg stond van de bescherming als merk, en dat deze dus kon worden ingeschreven als handelsmerk.
    Bovendien stelde het Hof vast dat de kubusvormige rasterstructuur van het merk aanzienlijk verschilt van andere driedimensionale puzzels die op de markt verkrijgbaar zijn.
  • Deze structuur heeft dus een onderscheidend vermogen dat de consument in staat stelt de producent van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, te identificeren.
    Tegen deze beslissing kan opnieuw beroep worden aangetekend bij het Europees Hof van Justitie (EHJ – de hoogste autoriteit in Europa), maar alleen binnen de komende twee maanden en alleen op grond van procedurele onregelmatigheden of vanwege een overkoepelend conflict met de rechtsbeginselen van de EU. Het Europees Hof van Justitie trekt zelden de besluiten van de EGC in en gaat niet in op de technisch-juridische argumenten van het handelsmerk.
  • Er zijn andere Rubik’s Cube inbreukprocedures die werden ’geschorst’ in afwachting van de beraadslaging van het Europees Gerecht, maar die nu kunnen worden afgesloten met een bijna zekere kans op succes ten gunste van het Handelsmerk Rubik’s.
  • Gezien deze uitkomst kan het merk Rubik’s nu wettelijk aanspraak maken op bescherming voor elke Kubus met rechte zijden en een rechthoekige 3x3x3 rasterstructuur met gelijke tussenruimtes, ongeacht de oppervlaktedecoratie binnen de speelgoed- en spelcategorie.

Bron: Rubik’s brand 2 december, 2014

Rubik’s blijft vechten tegen vervalsingen over de hele wereld en vernielt er jaarlijks tienduizenden.
In oktober 2019 is een zending van 40.000 stuks valse Rubik’s Cubes door de Amerikaanse douane en grensbewaking in beslag genomen.

Contact

Heb je een vraag of een verzoek? Neem contact met ons op, we horen graag wat we voor je kunnen doen.